Afsnit 4.6.1.7

Indblæsningstemperatur (C)

Bestemmelse

I ventilationsanlæg med både temperaturreguleret varmegenvinder og temperaturreguleret varmeflade skal der antages en indblæsningstemperatur på 18 °C.

Bestemmelse

I anlæg, hvor varmegenvinderen er uden regulering, angives det under indtastning i indberetningsprogrammet ved at sætte et minus foran indblæsningstemperaturen.

Bestemmelse

Hvis anlægget er uden varmeflade og med ureguleret varmegenvinder, angives indblæsningstemperaturen til 0 °C.

Bestemmelse

For anlæg med reguleret varmegenvinder, men uden varmeflade angives en indblæsningstemperatur på 18 °C, som for tilsvarende anlæg med reguleret varmeflade.