Brændværdier og CO2 emissionsfaktorer

Hent tabellen
Brændsel/energiformEnhedVægt i kgkWh/enhed(CO2* kg)/enhed(CO2* kg)/kWh
Affaldton10002917
Brænde, Klv.Kløvet og stablet rmca. 5502200
Brænde, Skr.Skov rummeterca. 4301700
Brænde, Rm.Kasse rummeterca. 2501200
Træpillerm36603208
Træpillerton10004861
Træ flism3250780
Træ fliston10002600
Halmm3125503
Halmton10004028
Halmpillerton10004440
Fueloliekg111,33,1730,281
Fuelolieliter0,9811,13,1170,281
Fyringsgasoliekg111,93,170,266
Fyringsgasolieliter0,8510,12,6910,266
Naturgasm30,84112,2450,204
Bygasm30,765,91,2040,204
Biogasm36,39
LPG (flydende flaskegas)ton1000128002995,1760,234
Petroleumton1000120803131,1110,259
Petroleumliter0,89,72,5140,259
Kokston100081403164,8070,389
KoksHl4022487,0910,389
Kul (stenkul)ton10007360
Fjernvarmem340,6
FjernvarmekWh10,0650,065
FjernvarmeMWh1000
FjernvarmeGcal1163
FjernvarmeGJ278
FjernvarmeMJ0,28
ElkWh10,1970,197
Note

CO2-emission for el og fjernvarme er beregnet ud fra et landsgennemsnit. Det antages, at effektivitet for fjernvarmeproduktion fra kraftvarme er 200%.