Afsnit 4.3

Indhentning af data

Bestemmelse

For at udarbejde en retvisende energimærkning skal energikonsulenten aktivt søge at indhente følgende oplysninger fra bygningsejeren eller administrator for ejendommen:

1) Udfyldt ejeroplysningsskema, herunder om der er givet tilladelse til destruktiv undersøgelse.

2) Kopi af hulmursattest og bygningstegninger, hvis det findes.

3) Eventuel dokumentation for tekniske anlæg. F.eks. kedel, ventilationsanlæg m.m.

4) Eventuel kopi af årsopgørelse for det seneste års energi- og vandforbrug og de samlede omkostninger.

Vejledning

(4.3, stk. 1, nr. 4)

Hvis ejeren ikke oplyser eller ikke kan oplyse varmeforbruget eller omkostningerne hertil, anføres ”ej oplyst af ejeren” i energimærkningsrapporten, se kap. 4.4.7.5 Oplyst forbrug.

Bestemmelse

Hvis ejeren ikke kan eller nægter at udlevere oplysninger jf. stk. 1, skal det fremgå af kommentarfeltet i energimærkningsrapporten. Hvis der er tale om et dødsbo, skal oplysningerne indhentes hos boet.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal ved bygningsgennemgangen kontrollere sandsynligheden for, at de oplysninger, ejeren har givet, er korrekte. Dette kan evt. ske gennem målinger, faglige vurderinger og byggeskik på opførelsestidspunktet.

Bestemmelse

Energimærkningsfirmaet skal aktivt finde bygningstegninger via weblager/filarkiv eller via den respektive kommune.

Dette gælder ikke, såfremt bygningsejer selv udleverer målfaste bygningstegninger, indeholder tilstrækkelige informationer om bygningen.

Vejledning

(4.3, stk. 4)

Det er ikke en hindring, at der kræves brug af NemID/MitID eller anden identifikation, for at indhente oplysningerne.

Det kunne f.eks. være på en af følgende metoder:

  • www.weblager.dk/
  • www.filarkiv.dk/
  • Såfremt kommunen ikke har et digitalt arkiv, vil det være tilstrækkeligt med en enkelt mail eller anden kontakt til kommunen, omkring udlevering af oplysninger fra tidligere byggesager mv. for den pågældende bygningen.