Afsnit 4.2

Indgåelse af aftale

Stk. 1 - Indgåelse af aftale

Bestemmelse

Inden udarbejdelse af en energimærkning påbegyndes, bør der foreligge en skriftlig aftale mellem det certificerede energimærkningsfirma og bygningsejer.

Aftalen bør klarlægge følgende punkter:

  • At aftalen omfatter energimærkning i henhold til gældende regler i Håndbog for Energikonsulenter.
  • Bygningens adresse, kommunenr., BFE-nr., bygningsnr. og opførelsesår.
  • Om der kan foretages destruktive undersøgelser, herunder i hvilket omfang og i hvilke bygningsdele.
  • Honorar for opgaven.
  • Præcisering af hvilke bilag der er vedlagt aftalen.

Vejledning

(4.2, stk. 1)

Energistyrelsens standardaftaleformular, som kan anvendes, findes på: www.hbemo.dk. Firmaet kan også udarbejde sin egen aftaleformular. Hvis firmaet vælger at udarbejde sin egen formular, bør denne mindst indeholde de oplysninger, som fremgår af stk. 1.

For række-, kæde- og dobbelthuse, hvor der udarbejdes en energimærkning for hele bygningen, gælder der yderligere krav til aftalegrundlaget, se her kap. 4.4.2.1 Aftalegrundlag.