Afsnit 4.1

Energimærkning af eksisterende bygninger

Formålet med energimærkning af eksisterende bygninger er at fremme energibesparelser i Danmarks bygningsmasse. Udarbejdelse af energimærkningen består af 3 dele:

1. Energimærke, hvorved bygningen indplaceres på energimærkeskalaen.

2. Energiplan, som er en oversigt over forslag til energiforbedrende og energibesparende tiltag i bygningen.

3. Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information, herunder forudsætninger for energimærkningen og registreringer fra gennemgangen af bygningen og installationer, som er brugt til beregning af energimærket og vurderingen af forslag til energiforbedrende og energibesparende tiltag.

Energimærkninger giver desuden ejere, lejere og overdragere af bygninger eller bygningsenheder et sammenligningsgrundlag til at vurdere bygningers energimæssige ydeevne.