Afsnit 4.4

Retningslinjer for udarbejdelse af energimærkninger