Afsnit 4.4.1

Flere bygninger i én energimærkningsrapport

Stk. 1 - Flere bygninger i én energimærkningsrapport

Bestemmelse

En energimærkningsrapport kan indeholde flere energimærkede bygninger, hvis bygningerne har samme:

  • BBR anvendelseskode.
  • Opvarmningsform.
  • Ejer.
  • Kommunenummer.
  • BFE-nr.

Hver bygning skal registres selvstændigt i indberetningsprogrammet.

Vejledning

(4.4.1, stk. 1)

I energimærkningsrapporten vil hver bygning være beskrevet for sig og fremstå med sit eget energimærke.

Hvor der er store forskelle på bygningernes klimaskræm og de tekniske installationer, bør det overvejes, at hver bygning har egen energimærkningsrapport.

Ved samme opvarmningsform menes der, at både primære og supplerende varmeforsyning i hver bygning er den samme, f.eks. at alle bygninger har fjernvarme, gaskedel, elvarme mv. Ved individuelle anlæg, skal anlægstypen være de samme i hver bygning.

Såfremt der er tegn på, at alene nogle af bygningerne har supplerende varmeforsyning f.eks. at der ses en skorsten på en af bygninger, kan bygningerne ikke samles i en rapport.