Afsnit 4.4.4

Energikonsulentens kommentarer til bygningsgennemgangen

Bestemmelse

Energikonsulenten skal udarbejde kortfattede beskrivelser af energirelevante forhold om de enkelte bygningsdele.

Bestemmelse

Energikonsulenten skal beskrive relevante forudsætninger for energimærkningen. Dette skal blandt andet omfatte følgende:

  • Hvorledes det opvarmede areal er fremkommet.
  • Har dele af bygningen ikke været mulig at gennemgå, og i så fald hvilke dele.
  • Har dele af det opvarmede areal ikke været opvarmet af nuværende ejer/bruger.
  • Benyttes bygningen anderledes, end det er registreret på BBR-meddelelsen.
  • Passer BBR-meddelelsens oplysninger med det energikonsulenten har registreret.
  • Hvad er grundlaget for varmekoefficienterne i skjulte konstruktioner, og er der benyttet tegninger, oplysninger tilvejebragt af bygningsejer, destruktive undersøgelser m.v.
  • Er der andre forhold, som kan have betydning for energimærkningen.

Bestemmelse

Beskrivelserne i energimærkningsrapporten skal kunne forstås og genkendes af lægmand.