Afsnit 4.4.5

Bygninger med blandet anvendelse

Bestemmelse

Bygninger med blandet anvendelse foreligger, når der både er erhverv og bolig registeret i den samme bygning i BBR.

Bygninger energimærkes med blandet anvendelse, når bygningen har bygningsafsnit med en anden anvendelse end hovedanvendelsen, og:

  • er enten på mindst 1.000 m2 opvarmet etageareal,
  • eller udgør mindst 20 % af det samlede, opvarmede etageareal i bygningen.

I disse tilfælde energimærkes bygningen som én bygning med ét energimærke, men skal opdeles i to zoner. Én for boligdelen og én for erhvervsdelen.

Vejledning

(4.4.5, stk. 1)

Eksempelvis regnes en boligejendom med butikker, der udgør 15 % af etagearealet, som en boligejendom (bygningsreglementets § 262).

Hvis en bygning på 1000 m2 f.eks. er indrettet med 790 m2 bolig og 210 m2 erhverv, bestemmes den samlede energiramme ud fra 79 % af energirammen for boliger plus 21 % af energirammen for erhverv. Det tilsvarende gælder ved beregning af energibehovet.

Hvis en bygning på 10.000 m² f.eks. er indrettet med 8500 m² bolig og 1500 m² erhverv, bestemmes den samlede energiramme ud fra 85 % af energirammen for boliger plus 15 % af energirammen for erhverv, da erhvervsdelen er over 1000 m².

Bestemmelse

For bygninger som har blandet anvendelse, men ikke skal energimærkes jf. stk. 1, kan energimærkningen ske enten efter hovedanvendelsen, eller efter reglerne for blandet anvendelse.

Vejledning

(4.4.5, stk. 2)

Alle bygninger med blandet anvendelse kan energimærkes efter reglerne om blandet anvendelse. For bygninger som enten er under 1.000 m2 eller udgør mindre end 20% af det samlede opvarmede etageareal, kan energimærkningen også foretages udelukkende efter hovedanvendelsen.

Bestemmelse

I bygninger med blandet anvendelse skal bygningsafsnit til bolig mærkes i henhold til ”energimærkeskala for boliger”, og afsnit til erhverv skal mærkes i henhold til ”energimærkeskala for erhverv”.

Vejledning

(4.4.5, stk. 3)

Energimærkeskalaer findes på www.hbemo.dk.

Relateret indhold

Bestemmelse

Ved energimærkning af bygninger med blandet anvendelse opdeles bygningen i zoner alt efter hvilken anvendelse disse har.

Vejledning

(4.4.5, stk. 4)

Se kapitel 4.6 for registrering af tekniske installationer, som forsyner flere bygninger og zoner f.eks. kedler

Bestemmelse

Energiforbruget for bygninger med blandet anvendelse beregnes som et vægtet gennemsnit af bolig- og erhvervsdelen, hvor det beregnede energiforbrug pr m2 for bolig- og erhvervsdel vægtes med de relative arealer for de to anvendelser. Energimærket for bygningen beregnes tilsvarende ved at vægte skalaværdierne for bolig- og erhvervsdelene på samme måde.

Vejledning

(4.4.5, stk. 5)

Ved beregning af energibehov og energibesparelser i indberetningsprogrammerne tages der hensyn til bygningsanvendelsen af hver zone.