Afsnit 4.6.1.2

Ventilationszoner

Bestemmelse

Et enfamiliehus regnes primært som én ventilationszone. Hvis der er flere forskellige ventilationsforhold, som hver for sig ventilerer en del af bygningen, betragtes de dog som selvstændige ventilationszoner.

Vejledning

(4.6.1.2, stk. 1)

Ved en ventilationszone forstås et område (zone) i en bygning, der hænger ventilationsmæssigt sammen via ensartede ventilationsmæssige forhold. Et område (zone) kan bestå af flere rum, eventuelt fordelt på flere etager.

Bestemmelse

For flerfamiliehuse/erhvervsbygninger gælder det, at bygningen opdeles i ventilationszoner. Hver ventilationszone registreres og beskrives ved sin funktion, og på hvilken måde zonen ventileres.

Vejledning

(4.6.1.2, stk. 2)

Det kan være vanskeligt at opdele bygningen i flere ventilationszoner på stedet. Derfor kan det være en fordel at rekvirere etageplaner og ventilationsdiagrammer før det planlagte besøg i bygningen.

Bestemmelse

En zones areal opgøres efter samme retningslinjer som opvarmet etageareal jf. kapitel 4.4.3. Summen af arealer for ventilationszoner skal svare til bygningens samlede opvarmede areal.