Afsnit 4.6.1.3

Anlægsbeskrivelse

Stk. 1 - Beskrivelse af ventilationsanlæg

Bestemmelse

For hver ventilationszone registreres og beskrives ventilationsanlægget og dets funktion, således, at ejeren kan genkende installationen.

Beskrivelsen skal omfatte:

1) Ventilationszone med navn.

2) Ventilationsanlæg med navn.

3) Ventilationsanlægstype.

4) Placering i bygningen.

Vejledning

(4.6.1.3, stk. 1)

Ventilationsanlæg kan bestå af flere typer komponenter, jf. SBi-anvisning nr. 196 ”Indeklimahåndbogen”.

Den gennemsnitlige luftstrøm beregnes på forskellig måde afhængigt af anlæggets type:

CAV-anlæg (Constant Air Volume) Man kan benytte den dimensionerende eller målte luftstrøm.

VAV-anlæg (Variable Air Volume)

Temperaturen, fugt eller CO2 regulerer den variable luftstrøm. Man kan benytte den dimensionerende eller målte maksimale luftstrøm ganget en reduktionsfaktor, som typisk vil ligge mellem 0,55 og 0,85.

Anlæg med recirkulering

Man kan benytte den dimensionerende eller målte maksimale luftstrøm i forsyningskanalen for friskluft ganget det gennemsnitlige forhold mellem den recirkulerede luftmængde og friskluftsmængden.