Afsnit 4.6.1.4

Driftstid

Bestemmelse

Ventilationen i boliger skal registreres i konstant drift uafhængigt af, om der er naturlig ventilation, mekanisk udsugning eller mekanisk ventilation.

Bestemmelse

Driftstiden for mindre ventilatorer, som ikke er i konstant drift, herunder også emhætter, sættes til nul.

Vejledning

(4.6.1.4, stk. 2)

F.eks. i toiletrum, baderum eller køkken.

Bestemmelse

For flerfamiliehuse/erhverv skal driftstiden, ”F0”, for ventilationsanlægget angives for hver ventilationszone.

Vejledning

(4.6.1.4, stk. 3)

F0 = 1 betyder, at ventilationsanlægget er i funktion i hele bygningens driftstid. Det er muligt at indtaste driftstider, som er forskellige fra 1, da et ventilationsanlæg godt kan have driftstid, som er længere eller kortere end bygningens brugstid.