Afsnit 4.6.1.6

Temperaturvirkningsgrad (ƞvgv)

Stk. 1 - Varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad (ƞvgv)

Bestemmelse

Varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad (ƞvgv) bestemmes ud fra tabellen i kapitel 4.7.6.2. Temperaturvirkningsgraden angives for veksleren alene uden bidrag fra andre kilder f.eks. motorvarme fra ventilatorerne. Ved bestemmelse af temperaturvirkningsgraden regnes der ikke med kondensation i afkastluften. Temperaturvirkningsgraden er 0 for systemer, hvor varmegenvindingen alene går til opvarmning af varmt brugsvand.

Vejledning

(4.6.1.6, stk. 1)

Der henvises i øvrigt til beregningsskema i Ventilation Ståbi.