Afsnit 4.4.7.5

Oplyst varmeforbrug

Bestemmelse

Energikonsulenten skal anføre bygningsejers oplyste udgifter til varme inkl. moms og afgifter, varmeforbruget (f.eks. liter olie/år), samt den periode (normalt 1 år), hvori udgifterne er opgjort. Hvis ejeren ikke oplyser eller ikke kan oplyse varmeforbruget eller omkostningerne hertil, anføres ”ej oplyst af ejeren” i energimærkningsrapporten.

Bestemmelse

Hvis en af oplysninger jf. stk. 1 mangler skal dette beskrives i energimærkningsrapporten.