Afsnit 4.4.7.2

Beskrivelse af forslag til energiforbedring

Bestemmelse

Alle energibesparelsesforslag skal angives klart og entydigt, så læseren af energimærkningsrapporten umiddelbart kan finde det relevante sted/den relevante installation i bygningen. Det skal oplyses, både hvad forslagene indebærer, og hvilke forudsætninger der er lagt til grund ved beregning af energibesparelsen og evt. tilbagebetalingstid.

Bestemmelse

For forslag i kategori 1 omfatter beskrivelsen:

  • En tekst, som præcist beskriver, hvad forslaget omfatter.

  • Hvis tilbagebetalingstiden er længere end 10 år, skal energikonsulenten så vidt muligt fremhæve andre forhold, som gør forslaget attraktivt.

De 3 bedste forslag fremhæves på forsiden af energimærkningsrapporten, såfremt der foreligger 3 eller flere forslag. Hvis der ingen forslag er, fremhæves ingen, og er der færre end 3, fremhæves disse.

For de fremhævede forslag, skal energikonsulenten angive et forslag til energiløsning, samt estimeret tid for projektet. Såfremt der ikke forslås en egnet energiløsning i indberetningsprogrammet, kan energikonsulenten som alternativ beskrive en anden energiløsning.

Estimeret tid opgøres ud fra størrelsen af projektet, i intervallet mellem:

  • Op til 2 dage.
  • Fra 2 dage til 1 uge.
  • Fra 1 uge til 2 uger.
  • Mere end 2 uger.
  • Andet tidsestimat. Her skriver energikonsulenten sit bedste skøn.
 

Vejledning

(4.4.7.2, stk. 2)

Det kan f.eks. være komfort- og indeklimaforbedring, interesse fra fremtidige købere og/eller forventning om stigende energipriser.

Energikonsulenten foretager aktivt et valg ud fra en faglig vurdering. De bedste forslag kan vurderes ud fra, hvilke der har den bedste rentabilitet, størst forventede CO2 og kWh besparelse.

Energikonsulenten kan med fordel også foretage gruppering jf. kap. 4.4.7.1, stk. 3, inden de bedste forslag vælges. Dette er særligt aktuelt ved flere bygninger i et energimærke, hvor gruppering kan ske på tværs af bygningerne.

Indberetningsprogrammet foreslår type af energiløsning, som der findes i værktøjet find energiløsninger på https://sparenergi.dk, alt efter hvilke besparelsesforslag der fremhæves. Energikonsulenten kan dog tilsidesætte forslaget, og i stedet aktivt vælge at beskrive en alternativ energiløsning, såfremt der ikke er egnede energiløsninger fra håndværkerlisten.

Tidsestimatet skal være for arbejdets udførelse, og skal derfor ikke inkludere tid til fx tilbudsindhentning eller myndighedsbehandling.

Andet: Er et kort fritekstfelt i indberetningsprogrammet, der kan anvendes i tilfælde af, at energikonsulenten har et andet tidsestimat, end de 4 kategorier. Det kan f.eks. være relevant ved større forslag som oftere forekommer for erhvervsbygninger eller flerfamiliehuse.

Bestemmelse

For forslag i kategori 2 omfatter beskrivelsen:

  • En overskrift, som præcist beskriver, hvornår forslaget vil være relevant, og hvad forslaget omfatter. Overskriften skrives ind i rapporten under rubrikken ”Andre forslag der kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer”.

Bestemmelse

For begge typer forslag skal der gøres opmærksom på de usikkerheder, som måtte vedrøre forudsætningerne, og det skal fremgå, om der er behov for yderligere analyse, inden forslagene gennemføres.

Vejledning

(4.4.7.2, stk. 4)

F.eks. vil det som regel kræve konkrete tilbud for at få sikkerhed for, hvad tiltagene koster.