Afsnit 4.4.7.4

Energipriser

Bestemmelse

Til brug for beregning af besparelsen i udgiften til energi og til opgørelse af de årlige energiudgifter, skal konsulenten angive den aktuelle energipris inklusiv afgifter og moms for de forskellige energiformer, der anvendes i bygningen. Baggrunden for de anvendte priser skal fremgå af energimærkningsrapporten.

Vejledning

(4.4.7.4, stk. 1)

Energipriserne bruges til at beregne bygningens energiøkonomi samt besparelsesforslagenes rentabilitet. Den aktuelle pris kan f.eks. indhentes på:

Aktuelle priser er ikke nødvendigvis den timebaserede dagspris, men kan godt være energikonsulentens bedste vurdering ud fra den seneste tendens.

Det kan ikke forudsættes at kommende ejere anvender samme leverandør, og dermed opnår samme energipris, som bygningsejeren der rekvirerede energimærket.

Den aktuelle energipris, kan for bygninger, som har el som primær forsyning, og hvor dette fremgår af BBR-meddelelsen, være den reducerede elpris.

Bestemmelse

Hvis der anvendes fjernvarme, skal der angives en eventuel fast og variabel tarif samt eventuel målerleje, effektafgift, tilslutningsafgift og lignende.