Afsnit 4.6.9.3

Varmtvandsrør

Bestemmelse

Alle fordelings- og cirkulationsrør med cirkulation eller eltracing skal registreres, også dem i opvarmede rum inden for klimaskærmen.

Bestemmelse

Varmetab for varmtvandsrør med tvungen cirkulation eller eltracing beregnes på samme måde som varmerør.

Vejledning

(4.6.9.3, stk. 2)

Se kapitel 4.6.8 for varmefordelingsanlæg.

Bestemmelse

Rørstrækninger med samme dimension, isolering og placering registreres og beskrives samlet.

Vejledning

(4.6.9.3, stk. 3)

Ventiler og andre armaturer medtages i beregningen som en ækvivalent rørlængde.

Der er ikke forskel på frem- og retur ledning, da de har samme temperatur som angivet under kapitel 4.6.9.2 om Varmt vand.

Bestemmelse

Rørisoleringens tykkelse skal registreres og beskrives. For rør i jord medregnes jordens isolerende evne ved bestemmelse af varmetabet fra rørene.

Vejledning

(4.6.9.3, stk. 4)

Tykkelse af rørisolering kan anslås som en gennemsnitsværdi for den målte rørstrækning.

Varmetab fra rørene kan beregnes i henhold til DS 452 ”Termisk isolering for tekniske installationer”.

Alternativt kan der benyttes anerkendte U-værdi tabeller eller indberetningsprogrammer.

Primært anvendes standardværdierne fra tabellerne i kapitel 4.7.14.

For andre rør anvendes beregninger efter DS 452: ”Termisk isolering af tekniske installationer”, eventuelt ved at slå op i andre tabelværker baseret på DS 452.