Afsnit 4.6.9.1

Koldt vand

Stk. 1 - Koldtvandsforbrug

Bestemmelse

Koldtvandsforbrug skal ikke registreres, og der registreres ikke enkeltkomponenter som toiletter, armaturer eller lignende. Der skal ikke stilles forslag til koldtvandsbesparelser.