Afsnit 4.5.4.6

Beskrivelse

Stk. 1 - Beskrivelse af vinduer og yderdøre

Bestemmelse

Vinduer og yderdøre beskrives med element- og glastype, f.eks. om det er et dannebrogsvindue med forsatsramme samt antal glas og glastype, f.eks. om det er en 2-lags energirude.

Vejledning

(4.5.4.6, stk. 1)

Beskrivelsen af vinduer og yderdøre og glaspartier har til formål at gøre bygningsejer i stand til, at genkende bygningens vinduer og yderdøre, samt at identificere de elementer, der er besparelsesforslag til.