Afsnit 4.5.4.5

Registrering af skygger

Bestemmelse

Til brug for beregningen skal der registreres følgende skyggeforhold:

1) Horisont.

2) Udhæng.

3) Venstreskygge.

4) Højreskygge.

5) Vindueshul.

Vejledning

(4.5.4.5, stk. 1)

Disse skyggeforhold registreres normalt samlet pr. facade. Skyggepåvirkningerne vurderes i forhold til faste objekter, såsom naboejendomme, vinkler, læmure og udhuse samt i forhold til skov og blivende større beplantning.

Se SBi-anvisning 213 for nærmere beskrivelse af, hvorledes skyggeforholdende registreres.

Bestemmelse

Hvis facaden har vinkler, fremspring eller andre skyggegivende faconer, der rager mere end 100 cm vinkelret ud fra facaden, registreres disse særskilt.

Bestemmelse

Sideskygger fra fremspring under 100 cm medregnes ikke.

Bestemmelse

For bygninger med anvendelseskode 110, 120, 130, 131 og 132, samt 185 og 190 under 500 m² kan der anvendes et standard-skyggeforhold svarende til:

Horisont 20°

Udhæng 20°

Venstre 20°

Højre 20°

Vindueshul 10°

Standard-forhold for alle vinduer og døre kan anvendes, men energikonsulenten vurderer selv, om registrering af det præcise skyggeforhold er nødvendigt.

Bestemmelse

For etageboligbyggeri og andre bygninger anvendes de gældende regler til registrering af de faktiske skyggeforhold.

Bestemmelse

Enkeltstående træer i villahaver og lignende skal ikke registreres til brug for beregningen af skyggeforholdet.

Bestemmelse

For vinkelformede bygninger, hvor vinduerne sidder i forskellig vandret afstand fra hjørnet, kan skyggeforholdene registreres samlet pr. facade ud fra skyggeforholdene for facadens midte.

Bestemmelse

For ikke plane facader med fremspring større end 100 cm, hvor der sidder vinduer med forskellig orientering i samme facade, foretages der separat registrering af skyggeforholdene for vinduer med afvigende orientering i forhold til facadens hovedretning.