Afsnit 4.5.4.3

Måltagning

Stk. 1 - Metode for registrering

Bestemmelse

Areal for vinduer og yderdøre skal registreres efter metoden i DS 418.