Afsnit 4.5.4.2

Hældning

Stk. 1 - Vinduers hældning

Bestemmelse

Vinduernes hældning i forhold til vandret skal registreres. Hældningen angives som et gradtal, hvor sidste ciffer er 0 eller 5.

Vejledning

(4.5.4.2, stk. 1)

Et lodret vindue har hældningen 90 grader, og et vandret vindue har hældningen 0 grader.