Afsnit 4.5.2

Bygningens orientering

Stk. 1 - Bygningsorientering

Bestemmelse

Bygningsorientering (rotation) foretages ved at finjustere orienteringen. Rotationen kan bruges til at indplacere bygningen i forhold til den orientering, der i øvrigt er angivet for vinduerne og yderdøre, samt for eventuelle solvarme- eller solcellepaneler.

Vejledning

(4.5.2, stk. 1)

Eksempel på finjustering

Tegning med eksempel på finjustering af bygningsorientering

Er bygningen placeret som på tegningen, kan det være en fordel at indtaste bygningens rotation som +8 grader, idet man så på vinduet/døren/solfangeren/solcellerne kan indtaste 0 (eller Nord) for den markerede nordfacade på tegningen.