Afsnit 4.5.4.4

Transmissionskoefficient, U-værdi

Stk. 1 - Metode for registrering

Bestemmelse

Transmissionskoefficienten for vinduer og yderdøre registreres ud fra tabellerne i kapitel 4.7.4.2 eller dokumentation fra producenten. Linjetab fra kuldebroer i vindueskonstruktionen indregnes i den samlede U-værdi for vinduet.

Vejledning

(4.5.4.4, stk. 1)

U-værdierne i tabellerne i kapitel 4.7.4.2 kan anvendes for alle vinduerne uanset størrelsen, og for alle yderdøre uden glas. For yderdøre med glas, kan registreringen af døren deles op, så døren og ruderne registreres hver for sig med deres respektive arealer og typer.

Det bemærkes, at U-værdier i tabellerne i kapi-tel 4.7.4. inkluderer typiske linjetab i de angivne vindueskonstruktioner, som eksempelvis sprosser. U-værdierne inkluderer dog ikke linjetabet i samlingerne mellem vinduer/yderdøre og ydervægge. Dette linjetab registreres som beskrevet i kapitel 4.5.3.5.

De første energivinduer blev introduceret på det danske vinduesmarked i midten af 1980’erne, men først fra midten 1990’erne blev det mere almindeligt at anvende vinduer med første generation af energiruder. Fra ca. 2006 blev den ældre traditionelle termorude udfaset endeligt på det danske vinduesmarked.