Afsnit 4.4.3.7

Uopvarmede rum

Stk. 1 - Uopvarmede rum

Bestemmelse

Rum, der ikke indgår som beboelses- eller erhvervsareal i BBR, og hvis eneste varmekilde er varmerør (f.eks. udestuer, kældre, tagrum, m.v.), betragtes som udgangspunkt som uopvarmede. Hvis opvarmningskilden er bygningens varmeproducerende anlæg, betragtes området også som uopvarmet.

Vejledning

(4.4.3.7, stk.1)

Se kapitel 4.4.3.1, stk. 5, for beboelses- og erhvervsrum uden varmekilde.