Afsnit 4.4.3

Bygningsgennemgang og registrering

Bestemmelse

Registreringen af bygningen skal afspejle bygningens fysiske karakteristika og de faktiske forhold på tidspunktet for bygningsgennemgangen. Det betyder blandt andet, at registeringen af den fysiske bygning på tidspunktet for bygningsgennemgangen skal svare til:

1) Den geografiske orientering af bygningen.

2) Afgrænsningen af klimaskærmen.

3) Den overordnede beskrivelse af bygningsdelene.

4) Varmeanlæggets type.

5) Faste installationer.

6) Brændsel/energiform.

Vejledning

(4.4.3, stk. 1) Det er f.eks. det varmeanlæg, der står i bygningen på tidspunktet for bygningsgennemgangen, som registreres og ikke det varmeanlæg, som bygningsejer har tænkt sig at installere i bygningen.

 

Bestemmelse

Registrering af bygningsdele og installationer defineres tydeligt og entydigt ud fra koderne for bygningsdele og installationer, som angivet i tabel 4.7.1.

Vejledning

(4.4.3, stk. 2) Koderne for bygningsdele og installationer registreres i indberetningsprogrammerne.
For nogle få bygningsdele og installationer, vil indberetningsprogrammet automatisk angive koden.

 

Bestemmelse

Bygningen skal beskrives, således at bygningsejeren og andre brugere af energimærkningen kan genkende bygningsdelene og installationerne samt forstå energibesparelsesforslagene.

Bestemmelse

Bygningsregistreringen skal gennemføres i henhold til SBi-anvisning 213.

 

Bestemmelse

Destruktive undersøgelser i forbindelse med bygningsgennemgangen kan kun foretages, hvis bygningsejeren har givet skriftlig tilladelse til dette.

 

Vejledning

(4.4.3, stk. 5) Regler om destruktive undersøgelser kan ses i kapitel 4.5.1.2.