Afsnit 4.4.3.4

Indeliggende trapperum, gange og entre m.v.

Bestemmelse

Indvendige trapperum, gange og entréer regnes som opvarmede arealer, selvom der ikke er en varmekilde.

Bestemmelse

For kældre gælder stk. 1 kun i de tilfælde, hvor hele kælderens øvrige del er betragtet som opvarmet.