Afsnit 4.4.3.2

Lager

Bestemmelse

Lager betyder her andre bygninger end boliger og der i BBR er defineret som værende lager, som kun er opvarmet til mellem ”5 og 15 °C”.

Vejledning

(4.4.3.2, stk. 1)

Det er typisk bygninger uden faste arbejdspladser, herunder lagre og værksteder, hvor krav til rumtemperatur ikke overstiger 15 °C.

Ved konstruktion mellem opvarmet areal (20 °C) og lager, som er vurderet til at kunne opvarmes til 15 °C , kan man se bort fra transmissionstabet gennem konstruktionen.

Bestemmelse

Setpunkt for opvarmning af lager: Lager opvarmet til mellem 5 og 15 °C skal regnes med et setpunkt for opvarmning på 15 °C.

Bestemmelse

Dimensionerende temperaturer: For lager opvarmet til mellem 5 og 15 °C anvendes en dimensionerende rumtemperatur på 15 °C.

Bestemmelse

Uopvarmet lager, der i BBR er defineret som værende lager, regnes ikke for opvarmet, og skal ikke indgå i energimærkningen.

Vejledning

(4.4.3.2, stk. 4)

Uopvarmet lager kan være, hvis eneste varmekilde er varmerør, der føres gennem lageret.