Afsnit 4.6.2.1

Anlægsbeskrivelse

Bestemmelse

Alle væsentlige anlægskomponenter registreres og beskrives ud fra mærkeplader/dokumentation på de tilgængelige dele af systemet.

Vejledning

(4.6.2.1, stk. 1)

Eventuelle målte værdier i form af en rapport fra lovpligtige eftersyn, indreguleringsrapport, servicerapport eller lignende, som højst er 4 år gammel, kan også anvendes.

Bestemmelse

For hver zone registreres og beskrives anlæg og funktion entydigt, således at ejer kan genkende installationen.

Bestemmelse

Anlæggene navngives entydigt med navnet fra anlægsdokumentationen. Hvis den ikke angiver et navn, gives et entydigt navn, f.eks. et bogstav eller et tal.