Afsnit 4.7.3.5

Linjetab for samlinger omkring vinduer/yderdøre og ydervæg

Tabel 1. Linjetab Ψsa i W/mK for samlinger omkring vinduer/yderdøre og ydervæg.

Kuldebroisolering mellem for- og bagmur

Formur

Beton

Tegl

Tegl

Tegl

Bagmur

Beton

Beton

Tegl

Letbeton

Nej

 

0,25

0,13

0,11

0,09

Ja

 

0,04

0,04

0,04

0,04

Linjetabet for samlingen mellem vindue/yderdør og ydervæg bestemmes ved brug af værdierne for Ψsa i 4.7.3.5 Linjetab for samlinger omkring vinduer/yderdøre og ydervæg, og opmåling af murhullets tilhørende perimeter, lsa.

I byggeri opført efter 1985 kan det normalt antages, at der er udført kuldebroisolering i udmuringen mellem for- og bagmur.

Kendes den præcise kuldebroisoleringstykkelse (20, 30, 40, 50 mm) eller hvis karmen er placeret forskudt for kuldebroisoleringen kan Ψsa bestemmes ved opslag i DS 418.

Der kan ses bort fra samlingslinjetabet i lette ydervægskonstruktioner (træskelet).

Der kan ikke ses bort fra samlingslinjetabet for lette ydervægskonstruktioner med skalmur. I de tilfælde hvor der er skalmur, afhænger samlingslinjetabet af vinduets placering og det kan bestemmes af tabel 6.12.2 i DS 418.

Tabel 2. Tillæg til U-værdi for isolerede hulmure med udmuring/falselementer omkring vinduer og yderdøre.

ΔUtillæg

[W/m²K]

Bagmur i Tegl

Bagmur i letbeton

Kuldebroisolering i fals

Forhold:
Murhuls-perimeter/ Ydervægsareal

Nej

Ja

Nej

Ja

< 0,75

0,16

0,10

0,06

0,05

0,75 – 1,25

0,22

0,12

0,08

0,07

> 1,25

0,27

0,15

0,10

0,09

Tabellen angiver tillæg til ydervæggens U-værdi for udmuring/falselementer omkring vinduer og yderdøre som funktion af forholdet mellem murhuls-perimeter og ydervægsarealet (ekskl. areal af vinduer og yderdøre).

I byggeri opført efter 1985 kan det normalt antages, at der er udført kuldebroisolering i udmuringen mellem for- og bagmur.

Hvis ydervæggen ikke indeholder vinduer eller yderdøre udelades tillægget.

For vinduespartier og yderdøre der har bundkarm direkte på fundament, skal bundkarmens længde ikke medregnes i den samlede murhuls-perimeter.