Afsnit 4.7.15

Vindmøller

Ruhed, z0 [m]

Ruheden afhænger af terræntypen ved møllen, se tabellen:

Terræntype

Ruhed, z0 i meter

By eller skov

1,00

Forstad

0,50

Villakvarter

0,30

Beplantning

0,20

Landskab med beplantninger

0,10

Åbent landskab

0,05

Lufthavn, græsmark

0,10