Afsnit 4.7.8

Fjernvarmeinstallationer

Fjernvarmevekslere i enfamiliehuse

Veksler

W/K

før 1970 uden forbedringer

10

1970-1980 uden forbedringer

8

efter 1980 uden forbedringer

5

1980-1989

5,0

1990-1999

4,5

2000-2009

3

2010-2019

1,2

Efter 2020

0,3

Varmetab fra fjernvarmevekslere i W/m² K

Uisoleret

20 mm
PUR

30 mm
mineraluld

50 mm mineraluld

50 mm
PUR

100 mm
mineraluld

7,69

1,15

1,14

0,72

0,5

0,38

Pladeveksler

Vekslerens bredde, dybde og højde (A, B og C) opmåles i meter - hvis veksleren er isoleret, er det ydersiden af isoleringen, som giver målene, hvis veksleren er uisoleret, opmåles vekslerens ydersider.

Vekslerens overfladeareal beregnes herefter som:

 Areal = 2(AB + BC + AC)

Herefter vælges den passende isolering i ovenstående tabel - evt. kan der interpoleres.

Vekslens varmetab i W/K findes ved at gange U-værdi og areal.

Rørveksler

Vekslerens diameter og højde (D og B) opmåles i meter - hvis veksleren er isoleret, er det ydersiden af isoleringen, som giver målene, hvis veksleren er uisoleret, opmåles vekslerens ydersider.

Vekslerens overfladeareal beregnes herefter som:

Areal = ½  π  D² + π  D  B

Eksempel

Lille uisoleret loddet pladeveksler med 12 plader:

A: 120 mm

B: 290 mm

Areal = 2(0,120,29 + 0,290,034 + 0,120,034) = 0,097 m²

Varmetab: 0,097 m²  7,69 W/m²K = 0,75 W/K