Afsnit 4.7.10

Standardværdier for eksisterende varmepumper i enfamiliehuse

Før 2010

Nr.

1

2

3

4

5

Anlægstype

Jordvarme

Udeluft

Udeluft

Aftræk

Aftræk

 

Varmeanlæg

Varmeanlæg

Indeluft

Indblæsning

VBV

 

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Andel af opv. -areal

1

-

1

-

0,x

-

1

 

-

 

Nom. effekt 1, kW

5

5

5

5

3

-

2

2

-

1,50

Nom. COP

2,50

2,50

2,50

2,50

2,00

-

2,50

2,50

-

2,00

Relativ COP ved 50 % belastning 2

On – off. -styret

0,90

-

0,90

-

0,80

-

0,80

-

-

-

Omdrejningsstyret

1,00

-

1,00

-

1,00

-

1,00

-

-

-

Test-temperaturer

Kold side °C

0

0

2

7

2

-

2

2

-

20

Varm side °C

45

45

45

45

20

-

20

20

-

50

Medie

Kold side

Jordslange

Jordslange

Udeluft

Udeluft

Udeluft

-

Aftræk

Aftræk

-

Aftræk

Varm side

Varmeanl.

-

Varmeanl.

-

Indeluft

-

Indblæsn.

-

-

-

Hjælpeudstyr W

50

50

0

0

0

-

0

0

-

0

Automatik W

5

0

5

0

5

-

5

0

-

5

Varmepumper tilknyttet ventilationen

VGV før VP3

-

-

-

-

-

-

Registreres

-

-

-

Dim. indbl. temp °C

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

Luftstrømsbehov4, m³/s

-

-

-

-

-

-

Registreres

-

-

Registreres

2010-2015

Nr.

1

2

3

4

5

Anlægstype

Jordvarme

Udeluft

Udeluft

Aftræk

Aftræk

 

Varmeanlæg

Varmeanlæg

Indeluft

Indblæsning

VBV

 

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Andel af opv. -areal

1

-

1

-

0,x

-

0,x

 

-

 

Nom. effekt 1, kW

6

6

6

6

3

-

0,60

0,70

-

0,20

Nom. COP

3,00

3,00

2,50

2,50

2,70

-

2,50

2,50

-

3,00

Relativ COP ved 50 % belastning2

On – off. -styret

0,95

-

0,95

-

0,95

-

0,95

-

-

-

Omdrejningsstyret

1,00

-

1,00

-

1,00

-

1,00

-

-

-

Test-temperaturer

Kold side °C

0

0

2

7

2

-

2

2

-

20

Varm side °C

45

45

45

45

20

-

20

50

-

50

Medie

Kold side

Jordslange

Jordslange

Udeluft

Udeluft

Udeluft

-

Aftræk

Aftræk

-

Aftræk

Varm side

Varmeanl.

-

Varmeanl.

-

Indeluft

-

Indblæsn.

-

-

-

Hjælpeudstyr W

10

10

0

0

0

-

0

0

-

0

Automatik W

5

0

3

0

7

-

5

0

-

1

Varmepumper tilknyttet ventilationen

VGV før VP3

-

-

-

-

-

-

Registreres

-

-

-

Dim. indbl. temp °C

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

Luftstrømsbehov4, m³/s

-

-

-

-

-

-

Registreres

-

-

Registreres

Efter 2015

Nr.

1

2

3

4

5

Anlægstype

Jordvarme

Udeluft

Udeluft

Aftræk

Aftræk

 

Varmeanlæg

Varmeanlæg

Indeluft

Indblæsning

VBV

 

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Varme

VBV

Andel af opv. -areal

1

-

1

-

0,x

-

0,x

 

-

 

Nom. effekt 1, kW

6,5

6

5

6

4,2

-

1

1

-

1

Nom. COP

3,6

4,2

3,2

3,4

3,6

-

3,6

3,1

-

4,6

Relativ COP ved 50 % belastning2

On – off. -styret

0,95

-

0,95

-

0,95

-

0,95

-

-

-

Omdrejnings-styret

1,00

-

1,00

-

1,00

-

1,00

-

-

-

Test-temperaturer

Kold side °C

0

0

2

7

2

-

2

2

-

20

Varm side °C

45

45

45

45

20

-

20

50

-

50

Medie

Kold side

Jordslange

Jordslange

Udeluft

Udeluft

Udeluft

-

Aftræk

Aftræk

-

Aftræk

Varm side

Varmeanl.

-

Varmeanl.

-

Indeluft

-

Indblæsn.

-

-

-

Hjælpeudstyr W

10

10

0

0

0

-

0

0

-

0

Automatik W

5

0

5

0

5

-

5

0

-

1

Varmepumper tilknyttet ventilationen

VGV før VP3

-

-

-

-

-

-

Registreres

-

-

-

Dim. indbl. temp °C

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

Luftstrømsbehov4, m³/s

-

-

-

-

-

-

Registreres

-

-

Registreres

Note:
1) Inklusive evt. produktion af VBV.
2) Inverterstyring kaldes også for f.eks. frekvensomformerstyring, omdrejningstalregulering eller kapacitetsregulering.
3) Varmegenvinding før varmepumpen skal svare til varmegenvindingsgraden for det ventilationsanlæg som er tilknyttet varmepumpen. Hvis der er flere ventilationsanlæg eller -zoner, som betjener en varmepumpe, skal der regnes et vægtet gennemsnit af varmegenvindingsgraden.
4) For registrering af luftstrømsbehovet, se kapitel 4.6.6, stk. 15