Afsnit 4.7.2

Omsætning mellem energienheder

Illustration af omsætning af energienheder