Afsnit 4.7.3.4

Linjetab for sammenbygningsdetaljer

I huse med opvarmet kælder bruges i princippet den samme systematik som i huse med terrændæk, men med den ændring, at der i stedet beregnes transmissionstab gennem hhv. kældergulvet, kælderydervægsfundamentet og kældervæggen.

Eksisterende bygninger Linjetab for ydervægsfundament

Linjetab for skillevægsfundament

Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk
Linjetab for sammenbygningsdetaljer ved terrændæk Indregnes

Indregnes i terrændækkets U-værdi.

For enfamiliehuse kan tabel 1 nedenfor anvendes.

 
Eksisterende bygninger Linjetab for ydervægsfundament Linjetab for skillevægsfundament Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk
Linjetab for sammenbygningsdetaljer ved krybekælder     Indregnes ikke, da måltagning for konstruktionsdelene foretages til ydre- og underside1.
Eksisterende bygninger Linjetab for ydervægsfundament Linjetab for skillevægsfundament Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk
Bygning med uopvarmet kælder     Indregnes ikke, da måltagning for konstruktionsdelene foretages til ydre- og underside1.
Eksisterende bygninger Linjetab for ydervægsfundament Linjetab for skillevægsfundament Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk
Bygning med opvarmet kælder Indregnes

Indregnes i terrændækkets/kældergulvets U-værdi.

For enfamiliehuse kan tabel 1 nedenfor anvendes.

Der indregnes ikke linjetab i samlingen mellem kælderdæk, ydervæg og

kælderydervæg, da arealet ud for samlingen medtages i ydervægsarealet1.

Eksisterende bygninger Linjetab for ydervægsfundament Linjetab for skillevægsfundament Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk
Bygning med u-opvarmet kælder og krybekælder  

Indregnes i terrændækkets/kældergulvets U-værdi.

For enfamiliehuse kan tabel 2 nedenfor anvendes.

 
Eksisterende bygninger Linjetab for ydervægsfundament Linjetab for skillevægsfundament Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk
Bygning med u-opvarmet kælder eller krybekælder og terrændæk i tilbygning Indregnes kun på de fri sider For enfamiliehuse kan tabel 3 nedenfor anvendes for linjetab i samlingen mellem kælderdæk og væggen.  
Eksisterende bygninger Linjetab for ydervægsfundament Linjetab for skillevægsfundament Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk
Bygning med opvarmet kælder og krybekælder Indregnes hele vejen omkring den opvarmede del Indregnes ikke, da linjetabet for samlingsdetaljen normalt vil være mindre end bagatelgrænsen i DS 418.  

Note:
1) Linjetab i samlinger mellem bygningsdele, der ikke medtages som et selvstændigt linjetab eller et tillæg til konstruktionens U-værdi, medtages ved at følge reglerne i DS 418 med hensyn til arealopmåling (udvendige mål).

Tabel 1. Tillæg til U-værdi for terrændæk med skillevægsfundament i W/m2K.

 

Isolering i terrændæk

Skillevægsfundament

Uisoleret

< 100 mm

>= 100 mm

Beton

0,00

0,06

0,07

1 letklinkerblok

0,00

0,01

0,03

2 letklinkerblokke

0,00

0,01

0,01

Tabellen angiver tillægget til terrændækkets U-værdi for typiske enfamiliehuse for skillevægsfundamenter.

Der findes normalt skillevægsfundamenter under bærende indervægge, samt under husets stabiliserende vægge.

Terrændæk uden isolering, men med letklinker kan antages at have en isoleringstykkelse svarende til halvdelen af letklinkerlagets tykkelse.

Hvis terrændækket er uisoleret eller isoleringen er placeret over betondækket, kan der ses bort fra linjetabet ved skillevægsfundamenter.

Tabel 2. Tillæg til U-værdi for dæk over uopvarmet kælder og krybekælder med skillevægsfundament i W/m2K.

 

Isolering i dæk over kælder/krybekælder

Skillevægsfundament

50 mm

> 50 mm

Beton

0,01

0,02

Tabellen angiver tillæg til dækkets U-værdi for typiske enfamiliehuse med en uopvarmet kælder og krybekælder med skillevægsfundament.

Hvis dækket er uisoleret eller isoleringen er placeret over betondækket, kan der ses bort fra linjetabet ved skillevægsfundamenter.

Tabel 3. Linjetab for samlingen mellem terrændæk i nyere tilbygning og kælderyder-væg/krybekældervæg i oprindelig bygning i W/mK.

 

Fundament

Beton

Letbeton

Linjetab [W/mK]

0,6

0,2

Tabellen angiver linjetabsværdien for samlingen mellem terrændæk i en nyere tilbygning og kælderydervæg/krybekældervæg i oprindelig bygning.

Linjetabet indtastes i indberetningsprogrammerne på samme måde som linjetab ved fundamenter og samlingen mellem ydervæg og vinduer/døre.