Afsnit 4.7.3.1

Linjetab for ydervægsfundamenter ved terrændæk

Hent tabellen
Beskrivelseψ psiNote
Betonvæg på betonfundamenter0,8Klinke-/trægulv
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på betonfundament0,7Klinke-/trægulv
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefundament0,24Klinke-/trægulv
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefundament m. midterisolering0,18Klinke-/trægulv
BR08 vægisolering0,15Klinke-/trægulv
Højisoleret væg0,12Klinke-/trægulv
Kælderydervægsfundament i letbeton0,3Klinke-/trægulv