Afsnit 4.7.11.4

Automatik flerfamiliehuse og erhverv

For flerfamiliehuse og erhverv skal der altid foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen jf. tabel 4.7.11.4. Korrektionen skal ikke foretages for arealer, der udgør mindre end 10 % af det samlede opvarmede areal.

 

Korrektion af rumtemperatur (20 °C)

Termostatisk rumtemperaturstyring (radiatorer1 eller rumføler) og centralstyring2

0 °C

Ingen termostatisk rumtemperaturstyring (radiatorer eller rumføler)3

+ 1 °C

Ingen automatik til centralstyring2,3,4

+ 1 °C

Ingen termostatisk rumtemperaturstyring og ingen centralstyring2,3,4

+ 2 °C

Note:
1) Radiatorer med termostatventiler.
2) For boliger omfatter centralstyring f.eks. styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. For erhverv omfatter centralstyring både fremløbstemperaturstyring og tidsstyring som f.eks. natsænkning.
3) For flerfamiliehuse, hvor den varmeproducerende enhed forefindes i lejligheden, foretages der ikke en korrektion af rumtemperaturen for manglende centralstyring.
4) Der foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen, hvis arealet udgør mere end 10 % af det opvarmede areal.