Afsnit 4.7.11.1

Anlægstyper

Illustration af eksempler på 1-strengs- og 2-strengsanlæg

Opmåling af rørlængder

Tilgængelige varmerør opmåles altid.

Med hensyn til opmåling af utilgængelige rørlængder kan den forenklede beregningsudtryk for rørlængder anvendes:

Varmefordelingsrør i enfamiliehuse – ført utilgængeligt1

Rør ført i terrændæk under isoleringslaget

1-streng

2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2

2-streng

4 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2

Rør ført i krybekælder/loft

1-streng

2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2

2-streng

2 x Bygningslængde + 4 x Bygningsbredde2

Rør ført i fordelingsgrav (rørgrav)

2 x Længde af rørgrav

Rør i skunkrum

2 x Længde af skunkrum

1) Varmerør ført utilgængeligt, er rør, der ikke uden destruktiv indgriben i en konstruktion, kan opmåles præcist, eller rør der er ført i rum med begrænset adgangsmulighed.
2) Bygningslængde og bygningsbredde opmåles ved udvendige mål.

Illustration af 2-strengsanlæg ved hhv. terrændæk og krybekælder

Varmefordelingsrør i etagebygninger – ført utilgængeligt1

Rør ført i terrændæk under isoleringslaget

1-streng

2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2

2-streng

4 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2

Rør ført i krybekælder/loft

1-streng

2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde2

2-streng

2 x Bygningslængde + 4 x Bygningsbredde2

Rør ført i kælder (2-streng)

Uopvarmet kælder

2 x Bygningslængde +
Bygningsbredde2 x Antal stigestrengesæt3

Rør ført i fordelingsgrav (rørgrav)

2 x Længde af rørgrav

Rør i skunkrum

2 x Længde af skunkrum

1) Varmerør ført utilgængeligt, er rør, der ikke uden destruktiv indgriben i en konstruktion, kan opmåles præcist, eller rør der er ført i rum med begrænset adgangsmulighed.
2) Bygningslængde og bygningsbredde opmåles ved udvendige mål.
3) Frem + retur.

Illustration af 2-strengsanlæg ved hhv. terrændæk og krybekælder

Rørlængderne for de enkelte rørstrækninger opgøres inklusive tillæg i form af ”ækvivalente rørlængder”.

De ækvivalente rørlængder er følgende:

Ækvivalente rørlængder for ventiler, flanger og pumper

Ventil

0,5 m

Ventil med flange

1,5 m

Pumpe

2,0 m