Afsnit 4.7.11.2

Dimensionerende frem- og returtemperaturer

Nr.

Beskrivelse

Type

Dim.frem

Dim.retur

1

Radiatoranlæg

1-streng

80

70

2

Radiatoranlæg 

2-streng

70

40

3

Radiator/delvis gulvvarme1

2-streng

60

40

4

Gulvvarme (ingen radiatorer)

2-streng

40

30

For bygninger, der forsynes med et kedelanlæg, påvirkes virkningsgraden også, men betydningen er dog marginal. Virkningsgraden for varmepumpeanlæg påvirkes dog i højere grad af temperatursættet.

Note:
1) Der kan ses bort fra gulvvarme i rum, der samlet udgør mindre end 10 % af det opvarmede areal eller i rum under 10 m² (f.eks. badeværelser).