Afsnit 4.7.7.1

Levetider for energibesparende foranstaltninger

Levetider der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten efter bygningsreglementets vejledning til kapitel 11.

Hent tabellen
Energibesparende tiltagÅr
Efterisolering af bygningsdele40
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer30
Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler30
Varmeproducerende anlæg m.v., f.eks. kedler, veksler, varmepumper, solvarmeanlæg20
Belysningsarmaturer15
Automatik til varme og klimaanlæg15
Fugetætningsarbejder10

Som levetid kan benyttes enten standardværdierne i ovenstående tabel eller den levetid, som leverandøren af den pågældende komponent kan dokumentere/garantere. Krav ved ombygning og andre forandringer i bygningen kan ses i bygningsreglementet.