Afsnit 4.7.1

Generelt

Bygnings- og installationskoder

For at systematisere informationer ved indberetningen af energimærker er hver bygningsdel og installation tildelt en kode. Koderne kan endvidere benyttes til at gruppere forslag af energibesparelser, så disse optræder mere overskueligt i energimærkningsrapporten. Herudover indberettes koderne til Energistyrelsen, så data for energimærkningen bliver entydigt systematiseret.

Oversigt over koder for bygningsdele og installationer

Hent tabellen
KodeType
1-0-0-0Bygningen
1-1-0-0Tag og loft
1-1-1-0Loftrum
1-1-2-0Fladt tag
1-1-3-0Udnyttet tagrum
1-2-0-0Ydervægge
1-2-1-0Hule ydervægge
1-2-2-0Massive ydervægge
1-2-3-0Lette ydervægge
1-2-1-1Hule vægge mod uopvarmet rum
1-2-2-1Massive vægge mod uopvarmet rum
1-2-3-1Lette vægge mod uopvarmet rum
1-2-4-0Kælder ydervægge
1-2-5-0Linjetab ved væg mod væg og loft
1-3-0-0Vinduer, ovenlys og døre
1-3-1-0Facadevinduer
1-3-2-0Ovenlys
1-3-3-0Yderdøre
1-3-4-0Linjetab ved vinduer/døre mod væg og ovenlys mod tag
1-4-0-0Gulve
1-4-1-0Terrændæk
1-4-2-0Etageadskillelse
1-4-3-0Krybekælder
1-4-4-0Kældergulv
1-4-1-1Terrændæk med gulvvarme
1-4-2-1Etageadskillelse med gulvvarme
1-4-3-1Krybekælder med gulvvarme
1-4-4-1Kældergulv med gulvvarme
1-4-5-0Linjetab ved fundament
1-5-0-0Ventilation
1-5-1-0Ventilation
1-5-2-0Ventilationskanaler
1-5-3-0Køling
1-6-0-0Internt varmetilskud
1-6-1-0Internt varmetilskud
2-0-0-0Varmeanlæg
2-1-0-0Varmeanlæg
2-1-1-0Varmeanlæg
2-1-2-0Kedler
2-1-3-0Fjernvarme
2-1-4-0Ovne
2-1-5-0Varmepumper
2-1-6-0Solvarme
2-2-0-0Varmefordeling
2-2-1-0Varmefordeling
2-2-2-0Varmerør
2-2-3-0Varmefordelingspumper
2-2-4-0Automatik
3-0-0-0Vand
3-1-0-0Varmt brugsvand
3-1-1-0Varmt brugsvand
3-1-2-0Armaturer
3-1-3-0Varmtvandsrør
3-1-4-0Varmtvandspumper
3-1-5-0Varmtvandsbeholder
4-0-0-0El
4-1-0-0El
4-1-1-0Belysning
4-1-2-0Apparater
4-1-3-0Solceller
4-1-4-0Vindmøller