Afsnit 4.6.11.2

Flerfamiliehuse og erhverv

Bestemmelse

Andet el-forbrugende udstyr i flerfamiliehuse og erhvervsbygninger indgår ikke i beregningen af energimærket og skal derfor som udgangspunkt ikke registreres.

Vejledning

(4.6.11.2, stk. 1)

Det drejer sig om bygningens elforbrug til andet end belysning, varmeinstallation, ventilation, køling, varmt vand, solvarme og varmepumper. Apparatur og udstyr, der alene betjener lejeres og brugeres interne formål, skal således ikke registreres.

Bestemmelse

Andet el-forbrugende apparatur og udstyr skal dog identificeres og registreres, hvis det må antages at have et ikke ubetydeligt forbrug. Registreringen skal alene omfatte apparatur og udstyr, som indgår i bygningens drift og ikke forbrug til processer og lign.

Vejledning

(4.6.11.2, stk. 2)

Dette skyldes, at et ikke ubetydeligt forbrug påvirker bygningens samlede forbrug og dermed energiudgifterne. Det kan derfor være relevant at udarbejde forslag til energiforbedringer vedrørende dette forbrug.

Registreringen omfatter eksempelvis (men er ikke begrænset til):

 • Maskineri i fællesvaskerier, f.eks. vaskemaskiner, tørretumblere, centrifuger, strygeruller.
 • Elevatorer.
 • Springvand.
 • Svømmebassiner.
 • Saunaer.
 • Varmeblæsere.
 • Affugtere.
 • Snesmeltningsanlæg.
 • Terrassevarmere.
 • Trykluftkompressorer.
 • Salgsautomater.
 • Dekorationsbelysning.
 • Udvendig belysning (på facader og P-pladser m.v.).

Hvis der ikke foreligger dokumentation for andet, kan det antages, at maskiner i fællesvaskerier benyttes 2 gange om ugen for hver lejlighed.

Bestemmelse

Det registrerede apparatur og udstyr skal beskrives entydigt i energimærkningsrapporten.