Afsnit 4.5.3.4

Transmissionskoefficient, U-værdi

Bestemmelse

Transmissionskoefficienter (U-værdi) for alle de beskrevne overflader skal registreres på baggrund af konstruktionsopbygningen.

Vejledning

(4.5.3.4, stk. 1)

For bestemmelse af transmissionskoefficienter i skjulte konstruktioner se kapitel 4.5.1.2.

Bestemmelse

U-værdier for bygningsdele registreres efter metoden i DS 418.

Vejledning

(4.5.3.4, stk. 2)

U-værdier for typiske bygningsdele fremgår af den digitale håndbog, under vejledning, som findes på: www.hbemo.dk og kan anvendes ved energimærkning.