Afsnit 4.5.3.2

Varmekapacitet

Stk. 1 - Varmekapacitet

Bestemmelse

For bygninger med anvendelseskode 110, 120, 130, 131 og 132, samt 185 og 190 under 500 m² kan der anvendes en standard varmekapacitet svarende til:

Ekstra let 40

Middel let 55

Middel tung 105

Ekstra tung 160

Vejledning

(4.5.3.stk. 1)

For øvrige anvendes SBi-anvisning 213.

Kategorien bestemmes ud fra de indvendige konstruktioner:

Ekstra let: Lette vægge, gulve og lofter, fx skelet med plader eller brædder, helt uden tunge dele .

Middel let: Enkelte tungere dele, fx betondæk med trægulv eller porebetonvægge.

Middel tung: Flere tunge dele, fx betondæk med klinker og tegl- eller klinkerbetonvægge.

Ekstra tung: Tunge vægge, gulve og lofter i beton, tegl og klinker.