Afsnit 4.5.3.3

Transmissionsareal

Stk. 1 - Transmissionsareal

Bestemmelse

Transmissionsarealerne for alle de beskrevne overflader skal registreres. Registreringen skal ske efter metoden i DS 418 ”Beregning af bygningers varmetab”.