Afsnit 4.7.6.3

Standard ventilationsanlæg i enfamiliehuse (anlæg som kun betjener én boligenhed)

     

Vinter

Sommer

Nat

 

Notenr.

 

4

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

Nr.

Anlægstype

F0

qm

ηvgv

ti °C

El-Vf

qn

qi,n

SEL

qm,s

qn,s

qm,n

qn,n

1

Naturlig ventilation u aftrækskanaler1

1

-

-

-

-

0,3

-

-

-

0,9

-

-

2

Naturlig ventilation + aftrækskanaler2

1

-

-

-

-

0,3

-

-

-

0,9

-

-

3

Mekanisk udsugning fra før 1995

1

0,3

-

-

-

-

-

1,3

0,3

0,9

-

-

4

Mekanisk udsugning 1996-2006

1

0,3

 

-

-

-

-

1,1

0,3

0,9

-

-

5

Mekanisk udsugning fra efter 2006

1

0,3

 

-

-

-

-

1,0

0,3

0,9

-

-

6

Mekanisk ventilation fra før 1995

1

0,3

0,70

18

 

0,13

-

1,60

0,3

0,9

-

-

7

Mekanisk ventilation 1995-2006

1

0,3

0,75

18

 

0,13

-

1,50

0,3

0,9

-

-

8

Mekanisk ventilation 2007-2010

1

0,3

0,80

18

 

0,13

-

1,10

0,3

0,9

-

-

9

Mekanisk ventilation 2011-2015

1

0,3

0,85

18

 

0,13

-

0,90

0,3

0,9

-

-

10

Mekanisk ventilation 2016-2020

1

0,3

0,87

18

 

0,13

-

0,80

0,3

0,9

-

-

11

Mekanisk ventilation fra 2021

1

0,3

0,88

18

 

0,13

-

0,78

0,3

0,9

-

-

Note:
1) Naturlig ventilation uden aftrækskanaler forudsætter gode muligheder, for at kunne åbne vinduer samt nogen utæthed i klimaskærmen f.eks. i og omkring vinduer.
2) Naturlig ventilation med aftrækskanaler forudsætter udeluftventiler eller nogen utæthed i klimaskærmen f.eks. en vis utæthed i og omkring vinduer.
3) qn forøges i bygninger med særligt utæt klimaskærm f.eks. utætte vinduer eller kalfatringsfuger. qn har stor betydning for det samlede energibehov for bygningen, og derfor skal en forøgelse af qn anvendes med forbehold og kan med fordel undersøges nærmere f.eks. ved brug af røgprøver eller trykprøvning.
4) I flerfamiliehuse med lejligheder under 100 m² forøges den mekaniske ventilation eller udsugning forholdsmæssigt. Hvis der f.eks. i et flerfamiliehus med et samlet opvarmet etageareal på 800 m² er 10 lejligheder af varierende størrelse, ganges den mekaniske ventilationen eller udsugning i tabellen med 1,25.