Afsnit 4.7.6.1

Normtal for naturlig ventilation i enfamiliehuse

Nr.

Tilstand

qn1

qn,s

1

Normalt tæt

0,3

2,4

2

Infiltrationstab ved mekanisk balanceret ventilationsanlæg

0,13

 

32

Væsentlig ekstra luftskifte pga. utætheder i klimaskærmen3

+ 0,1

 

42

Væsentlig ekstra luftskifte pga. utætheder i og omkring vinduer og døre

+ 0,1

 

Note:
1) Værdien anvendes normalt for hele huset.
2) 3 og 4 lægges sammen, hvis det vurderes, at der haves et væsentligt ekstra luftskifte pga. af både en utæt klimaskærm og utætheder i og omkring vinduer.
3) Ekskl. utætheder i og omkring vinduer og døre.