Afsnit 4.7.13.2

Reduktionsfaktorer for cirkulationspumper i små bygninger

Nr.

Type

Fp

1

Pumper med kun et trin

1,0

2

Pumper med manuel indstilling af 2 eller flere driftstrin

0,8

3

Automatisk trinstyrede pumper

0,6

4

Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (2006-2015)

0,4

5

Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (efter 2015)

0,3