Afsnit 4.7.13.1

Typiske værdier for cirkulationspumper i store bygninger

   

Varmeanlæg

Brugsvandscirkulation

   

Nominel
 effekt

Reduktions-
faktor (styring)

Nominel effekt

Reduktions-
faktor for drifttid1

Nr.

Type

Pnom [W]

Fp

Pnom [W]

Fo

1

Pumper med kun et trin (før 2000)

Registreres

1,0

Registreres

Registreres

2

Pumper med manuel indstilling af 2 eller flere driftstrin (før 2000)

Registreres

0,8

Registreres

Registreres

3

Automatisk trinstyrede pumper (2000 - 2005)

Registreres

0,6

Registreres

Registreres

4

Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (2006 - 2015)

Registreres

0,4

Registreres

Registreres

5

Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (efter 2015)

Registreres

0,3

Registreres

Registreres

Note:
1) Reduktionsfaktoren for driftstid angiver cirkulationens relative driftstid set i forhold til konstant drift.
For cirkulationspumper i konstant drift er reduktionsfaktoren Fp= 1,0.
Cirkulationspumper, som betjener mere end to boligenheder, antages at være i konstant drift (Fp= 1,0).
Cirkulationspumper til andre bygninger end boliger kan antages stoppet uden for bygningens brugstid, forudsat at pumperne er forsynet med den nødvendige automatik.
For cirkulationspumper, som kun betjener en eller eventuelt to boligenheder, kan der ligeledes antages reduceret driftstid, forudsat at pumperne er forsynet med den nødvendige automatik.
For tids- eller termostatstyrede cirkulationspumper kan det i så fald antages, at de kun kører halvdelen af tiden (Fp= 0,5).