Afsnit 4.7.7.4

Store olie- og gaskedler

Store olie- og gaskedler

 

Fuldlast

Dellast

Tomgangstab

Type

kW

Vk

Korr

Vk

Korr

Tf

Andel

Uisoleret kedel, før 1970

200-1000

0,85

0,001

0,88

0,002

0,010

0,70

Delvist isoleret kedel, før 1970

200-1000

0,87

0,001

0,90

0,001

0,010

0,70

Isoleret kedel, før 1970

200-1000

0,89

0,001

0,92

0,001

0,005

0,70

Kedel fra 1970 - 1990, indbygget i kabinet

200-1000

0,92

0,001

0,94

0,001

0,003

0,65

Kedel fra 1990-2000

200-1000

0,95

0,0010

0,95

0,0010

0,0030

0,65

Kondenserende oliekedel

200-1000

0,96

0,0020

1,01

0,0020

0,0030

0,65

Kondenserende gaskedel fra 1990 - 2009

200-1000

0,97

0,0020

1,07

0,0020

0,0025

0,50

Kondenserende gaskedel 2010 - 2019

200-1000

0,98

0,0020

1,07

0,0018

0,0025

0,50

Kondenserende gaskedel efter 2020

200-1000

0,98

0,0015

1,08

0,0015

0,0020

0,50